Pastorets 2016

El desembre de 2016, com ja és tradicional, el dia 16 a les 20,30 h, dia 17 a les 18 i a les 20 h, dia 18 a les 18 h, dia 23 a les 20,30 h i dia 26 a les 18 i 20 h, van tenir lloc les representacions dels “Pastorets”. Aquest any a més de les sessions programades dels Pastorets, dimarts dia 27 de desembre vam fer una sessió especial a benefici del Projecte: PARAMYTHÀDES/ NARRADORS DE HISTÒRIES (Ajuda als refugiats de Síria als camps de refugiats de Grècia).

 

Al nostre centre, des de fa molts anys, ja són tradicionals les representacions de “Els Pastorets” al voltant de les festes de Nadal. És una obra molt arrelada a Catalunya, on a molts pobles també la representen durant aquestes dates. Segurament que devia arribar al nostre Centre per alguna persona provinent d’aquella terra.

Hi ha moltíssimes versions d’aquesta obra, totes però, amb el mateix fil argumental: Descriure el misteri del Naixament de Jesús, i  posar en evidència que el bé és més fort que el mal.

Per tant, en ser una obra amb un missatge catequétic, no és estrany que quedés ben arrelada al Centre de Sant Miquel.

També val a dir, que a Menorca hi ha una versió dels Pastorets d’autor anònim, que se sol representar a la part de Llevant de l’illa, amb el títol de “Els Pastorells”.

Els Pastorets que se representen a Sant Miquel, cada any són de diferents versions i adaptacions, per donar novetat al mateix missatge.